Działania prewencyjne

Pieczęć prewencyjna

Chcesz zapewnić  swojej firmie terminowy spływ należności?

Zastosuj na dokumentach biznesowych pieczęć prewencyjną Drabik Inkaso. Dzięki niej Twoi kontrahenci staną się bardziej zdyscyplinowani w regulowaniu należności, a Twoja firma nie będzie narażona tym samym na utratę płynności finansowej. Pieczęć prewencyjna umieszczona na fakturach sprzedaży z odroczoną płatnością jest jasnym sygnałem dla odbiorcy, jakie konsekwencje poniesie on w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań.

 

Monitoring płatności

Kontroluj spływ należności na bieżąco!

Zlecając monitoring płatności naszej firmie będziesz miał pod stałą kontrolą swoje finanse. Nie dopuścimy do powstania należności przeterminowanych, które mogłyby zagrozić Twojej stabilności finansowej. Monitoring płatności jest istotnym działaniem prewencyjnym, które sprawdzi się w przypadku każdego przedsiębiorcy, zwłaszcza, jeśli ma on licznych kontrahentów.

 

Wywiadownia gospodarcza

Uważaj na nieuczciwych kontrahentów!

Jeśli Twój instynkt biznesowy podpowiada Ci, że nie powinieneś zawierać umowy z danym partnerem, nie rób tego! Zleć Drabik Inkaso dokonanie wywiadu gospodarczego i przekonaj się, czy Twój kontrahent jest uczciwy i rzetelny. Wywiadownia gospodarcza dostarczy Ci najistotniejszych informacji na temat każdej firmy, krajowej i międzynarodowej. Dzięki tej usłudze obniżysz ryzyko biznesowe dokonywanych transakcji.

statystyka